Vizitka

JODP - javna objava državnih pomoči, verzija 1.4.0


Namen aplikacije

Aplikacija je namenjena vpogledom v podatke o dodeljenbih državnih pomočeh. Glede na prejemnika je vpogled možen po matičnih številkah in po številkah kmetijskih gospodarstev. Glede na vrsto je vpogled možen za vse državne pomoči ali pa samo za de minimis pomoči.

Uporaba aplikacije

Aplikacijo je mogoče uporabljati na osnovi predhodne registracije veljavnega naslova elektronske pošte. Aplikacija po registraciji novega naslova elektronske pošte pošlje potrditveno sporočilo po elektronski pošti. V elektronski pošti je potrebno potrditi prejem, nakar se aplikacija lahko prične uporabljati.