Kontakt

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance

Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana, Slovenija
Tehnična pomoč: gs-sits.mf@gov.si
Vsebinska pomoč: sndp.mf@gov.si