Javna objava dodeljenih državnih pomoči

Ta aplikacija je namenjena informativnemu vpogledu dodeljenih državnih pomoči, po posameznem prejemniku, iz centralne evidence državnih pomoči Ministrstva za finance.

Podatki iz centralne evidence dodeljenih pomoči temeljijo na poročanih podatkih, ki so jih dajalci dolžni zagotoviti skladno s 5. členom Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju dodeljenih državnih in "de minimis" pomočeh (Ur.l. RS, št. 61/04 in ostali), zato so podatki v bazi zgolj informativne narave. Podatki iz centralne evidence dodeljenih pomoči ne morejo nadomestiti izjav potencialnih upravičencev glede dejansko dodeljenih državnih pomoči, ki morajo temeljiti na njihovi lastni evidenci.

Podjetja
(po matični številki)
Kmetijska gospodarstva
(po MID številki)